30 septiembre 2012

"Doutor apertas" - entrevistas en 'Zigzag diario' y 'Jungla Sonora'

Siguiendo con la buena acogida del doble CD "Doutor Apertas" aquí os dejo dos interesantes entrevistas a Magín Blanco, una en vídeo, extraída del programa de la Televisión Gallega 'Zigzag Diario' (26-09-2012): "Magín Blanco fala do disco tributo 'Doutor apertas'"y la otra extraída del programa de Radio Euskadi 'La Jungla Sonora' (28-09-2012): "Magín Blanco habla sobre el homenaje recibido"
 
   

27 septiembre 2012

Entrevista a Magín Blanco en 'Músicos ao vivo'

La Asociación cultural 'Músicos ao vivo' ha publicado la siguiente entrevista a Magín Blanco, socio nº23 de esta interesante y necesaria organicación, en la que nos relata detalles de su pasado, presente y futuro, aportando asimismo opiniones sobre diferentes aspectos ligados a los músicos y a la escena musical:

Magín Blanco, socio nº23
Publicado o 15/09/2012 @ 09:00 
 Actualizado o 14/09/2012 @ 03:56  
Escrito por

Como empezaches na música? 
Pois aprendín a tocar un chisco a guitarra estando na Laboral de Xixón e cantando a Paco Ibañez e o disco de Rosalía de Amancio Prada. Logo virían as noites eternas da Quintana e xa mais tarde, a finais dos 80, montamos un grupo aquí, na vila, La Rosa . Un grupo de pop e rock co que tiramos tocando bastante tempo.

Ves de ser obxecto dun disco Tributo. Algo que poucos músicos galegos poden dicir. Cómo estás vivindo esta experiencia do “Doutor Apertas”?
Pois ao inicio con moito abraio e agora, basicamente, con moito agradecemento porque pódeme axudar moito a darlle saída ao que vou compoñendo.

Tras tantos anos de carreira, de que xeito inflúe esta longa experiencia á hora de abordar novos camiños e proxectos? Fálanos dos teus plans futuros.
Agora mesmo estamos ultimando outro libro-disco para nenos e adultos sen prexuízos e sigo compoñendo cancións cando a inspiración o permite. Pretendo tocar algo o piano pero iso leva tempo. Eu creo que a experiencia sirve para coller a esencia de cada, digamos, estilo musical. Para saber darlle a cada canción o seu lugar e manexar o universo dese lugar, tanto na música como na letra.

Que cres que é o máis valioso que debe posuír un músico que queira vivir da música de xeito profesional?
Sen dúbida e aínda que soe raro, a vocación. Logo cada un deberá buscar seu lugar na escena e seu aprendizaxe.

Como ves a situación da música actual en Galicia?
Hai moitas escenas diferentes pero, quizais, unha problemática común. A mais evidente é a necesidade de diversificar actividades para poder subsistir dado o difícil que resulta ter proxección fóra do noso territorio. Tamén boto en falta no tecido a parte crítica; alguén que poida dicir que non todo é a bomba. E por último a lacra de que se considere a “pachanga” algo co mesmo sentido e entidade que a creación, tanto polos medios como polo público en xeral. Na parte do apoio institucional non vou entrar porque é algo á marxe.

Qué che parece que exista un colectivo asociativo de músicos galegos de carácter xeral?
Paréceme non só necesario senón máis ben vital. E o carácter xeral é o único posible, senón caeríase en sectarismos que non levan a ningures.

Qué papel cres que debe desempeñar a administración pública na música e nas industrias culturais en xeral?
Apoio dende a base e sempre a través de intermediarios representativos.

 Traducción:
¿Cómo empezaste en la música?
Pues aprendí a tocar un poco la guitarra estando en La Laboral de Gijón y cantando a Paco Ibáñez y el disco de Rosalía de Amancio Prada. Luego vendrían las noches eternas de la Quintana y ya más tarde, a finales de los 80, montamos un grupo aquí, en la villa, La Rosa. Un grupo de pop y rock con el que aguantamos tocando bastante tiempo.
Acabas de ser objeto de un disco Tributo. Algo que pocos músicos gallegos pueden decir. ¿Cómo estás viviendo esta experiencia de "Doutor Apertas"?
Pues al principio con mucho desconcierto y ahora, básicamente, con mucho agradecimiento porque me puede ayudar mucho a dar salida a lo que voy componiendo.
Tras tantos años de carrera, ¿de qué modo influye esta amplia experiencia a la hora de abordar nuevos caminos y proyectos?. Háblanos de tus proyectos futuros. 
Ahora mismo estamos ultimando otro libro-disco para niños y adultos sin prejuicios y sigo componiendo canciones cuando la inspiración lo permite. Pretendo tocar algo el piano pero eso lleva tiempo. Yo creo que la experiencia sirve para coger la esencia de cada, digamos, estilo musical. Para saber darle a cada canción su lugar y manejar el universo de ese lugar, tanto en la música como en la letra.
¿Qué crees que es lo más valioso que debe poseer un músico que quiera vivir de la música de modo profesional?
Sin duda y aunque suene raro, la vocación. Luego cada uno deberá buscar su lugar en la escena y su aprendizaje.
¿Cómo ves la situación de la música actual en Galicia?
Hay muchas escenas diferentes pero, quizás, una problemática común. La más evidente es la necesidad de diversificar actividades para poder subsistir dado lo difícil que resulta tener proyección fuera de nuestro territorio. También echo en falta en la trama la parte crítica; alguien que pueda decir que no todo es la bomba. Y por último la lacra de que se considere la "pachanga" algo con el mismo sentido y entidad que la creación, tanto por los medios como por el público en general. En lo referente al apoyo institucional no voy a entrar porque es algo al margen. 
¿Qué te parece que exista un colectivo asociativo de músicos gallegos de caracter general? 
Me parece no sólo necesario sino más bien vital. Y el carácter general es lo único posible, sino se caería en sectarismos que no llevan a ninguna parte.
¿Qué papel crees que debe desempeñar la administración pública en la música y en las industrias culturales en general?
 Apoyo desde la base y siempre a través de intermediarios representativos.